Lokal wyborczy

Lokal wyborczy

## Lokal wyborczy – wszystko, co musisz wiedzieć

Czym jest lokal wyborczy?

Lokal wyborczy to pomieszczenie, w którym odbywa się głosowanie podczas wyborów. Zgodnie z kodeksem wyborczym musi być to miejsce ogólnodostępne, odpowiednio zabezpieczone i przystosowane do przyjmowania głosów.

  • Ogólnodostępne – każdy wyborca musi mieć możliwość wejścia do lokalu.
  • Zabezpieczone – lokal musi być chroniony przed dostępem osób nieuprawnionych.
  • Przystosowane – w lokalu muszą znajdować się kabiny do głosowania, urny wyborcze i inne niezbędne wyposażenie.

Kto wyznacza lokale wyborcze?

Lokale wyborcze wyznacza właściwy organ wykonawczy gminy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Jak znaleźć swój lokal wyborczy?

Informację o lokalu wyborczym można znaleźć:

* na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej [https://www.pkw.gov.pl/pkw/pl/rejestr-wyborcow/wyszukiwarka-lokalow-wyborczych/]

* w urzędzie gminy

* w obwieszczeniu wyborczym wywieszonym w miejscu publicznym

Co można zrobić w lokalu wyborczym?

W lokalu wyborczym można:

* oddać głos na kandydata

* otrzymać kartę do głosowania

* uzyskać informacje o przebiegu wyborów

* zgłosić ewentualne nieprawidłowości

Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego?

Do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą:

* dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub inne dokumenty wymienione w kodeksie wyborczym)

* kartę do głosowania (jeśli została przesłana wcześniej)

Zasady zachowania w lokalu wyborczym

W lokalu wyborczym należy zachowywać się spokojnie i z szacunkiem dla innych osób.

  1. Należy wyłączyć telefon komórkowy.
  2. Nie wolno prowadzić rozmów telefonicznych ani korzystać z internetu.
  3. Nie wolno robić zdjęć ani nagrań.
  4. Nie wolno wnosić żadnych przedmiotów, które mogłyby zakłócić przebieg wyborów.

Co zrobić po oddaniu głosu?

Po oddaniu głosu należy wrzucić kartę do głosowania do urny wyborczej. Następnie można opuścić lokal wyborczy.

Pamiętaj!

Głosowanie jest Twoim prawem i obowiązkiem. Korzystając z niego, masz wpływ na przyszłość swojej gminy, powiatu, województwa i całego kraju.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: