Małgorzata gersdorf

Małgorzata gersdorf

Życiorys Małgorzaty Gersdorf

Małgorzata Gersdorf urodziła się 29 listopada 1952 roku w Warszawie. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych, a w 1990 roku tytuł profesora nadzwyczajnego. W latach 1999-2008 była sędzią Sądu Najwyższego, a od 2008 do 2018 roku pełniła funkcję I Prezes Sądu Najwyższego.

Kariera zawodowa

Małgorzata Gersdorf rozpoczęła swoją karierę zawodową w 1978 roku jako adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1989-1990 była doradcą ministra sprawiedliwości Aleksandra Bentkowskiego. W 1999 roku została powołana na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. W latach 2003-2008 pełniła funkcję przewodniczącej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

Dorobek naukowy

Małgorzata Gersdorf jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, procesowego i europejskiego. Jej dorobek obejmuje ponad 100 artykułów, monografii i komentarzy do ustaw. Jest także współautorką podręczników akademickich z zakresu prawa cywilnego.

Działalność społeczna

Małgorzata Gersdorf aktywnie działa na rzecz praworządności i niezależności sądownictwa. Jest członkinią Rady Programowej Fundacji im. Stefana Batorego oraz Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Kontrowersje

Działalność Małgorzaty Gersdorf była przedmiotem licznych kontrowersji. W 2018 roku Sejm przyjął uchwałę o jej odwołaniu ze stanowiska I Prezes Sądu Najwyższego. Uchwała ta została jednak uznana przez Sąd Najwyższy za niezgodną z Konstytucją. W związku z tym Małgorzata Gersdorf pozostała na stanowisku I Prezes Sądu Najwyższego do końca swojej kadencji, która upłynęła 30 kwietnia 2020 roku.

Nagrody i wyróżnienia

Małgorzata Gersdorf była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za swoją działalność. W 2018 roku została laureatką Nagrody im. ks. Józefa Tischnera. W 2019 roku otrzymała Nagrodę Wolności przyznaną przez tygodnik „Polityka”.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: