Matura język polski

Matura język polski

Matura język polski

Czym jest?

Matura z języka polskiego to egzamin dojrzałości, który jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów kończących szkołę średnią w Polsce. Egzamin ten sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu języka polskiego, literatury polskiej i języka obcego.

Struktura egzaminu

Matura z języka polskiego składa się z dwóch części:

* **Część pierwsza** (60 minut) – zadania zamknięte (testy) sprawdzające znajomość języka polskiego, gramatyki, ortografii i interpunkcji.

* **Część druga** (120 minut) – zadania otwarte (rozprawka, wypracowanie lub analiza tekstu literackiego) sprawdzające umiejętność tworzenia dłuższych wypowiedzi pisemnych.

Tematyka egzaminu

Tematyka egzaminu z języka polskiego obejmuje:

* **Język polski** – gramatyka, ortografia, interpunkcja, słowotwórstwo, frazeologia.

* **Literatura polska** – znajomość utworów literackich od średniowiecza do współczesności, epoki literackie, motywy i tematy literackie.

* **Język obcy** – znajomość podstawowych zwrotów i słownictwa z języka obcego wybranego przez ucznia.

Przygotowanie do egzaminu

Przygotowanie do matury z języka polskiego wymaga systematycznej pracy i przyswajania wiedzy z różnych dziedzin. Oto kilka wskazówek:

* **Czytaj dużo** – czytaj zarówno utwory literackie, jak i publikacje dotyczące języka polskiego.

* **Ćwicz pisanie** – regularnie pisz wypracowania, rozprawki i analizy tekstów literackich.

* **Rozwiązuj testy** – rozwiązuj testy z języka polskiego, aby sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności.

* **Korzystaj z pomocy nauczyciela** – konsultuj się z nauczycielem języka polskiego, aby uzyskać wskazówki i wsparcie w przygotowaniach do egzaminu.

Zasoby pomocnicze

W przygotowaniach do matury z języka polskiego mogą pomóc następujące zasoby:

* [Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej](https://www.cke.gov.pl/egzamin-maturalny/)

* [Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego](https://www.cke.gov.pl/egzamin-maturalny/informatory/informator-o-egzaminie-maturalnym-z-jezyka-polskiego/)

* [Zbiór zadań z języka polskiego](https://www.nowaera.pl/produkt/zbior-zadan-z-jezyka-polskiego-poziom-podstawowy-i-rozszerzony-848/)

* [Kursy przygotowawcze do matury z języka polskiego](https://www.kursy.edu.pl/matura/jezyk-polski/)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: