Matura wos

Matura wos

Matura Wiadomości o Społeczeństwie – wszechstronny przewodnik

Wprowadzenie

Matura z wiadomości o społeczeństwie to egzamin dojrzałości, który sprawdza wiedzę uczniów z zakresu nauk społecznych. Jest on obowiązkowy dla wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce. W tym artykule przedstawimy kompleksowy przewodnik po maturze z wiadomości o społeczeństwie, omawiając jej podstawy prawne, strukturę egzaminu, wymagania oraz strategie przygotowania.

Podstawy prawne

Matura z wiadomości o społeczeństwie jest regulowana przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych i przeprowadzania egzaminu maturalnego (Dz.U. 2018 poz. 1098). Dokument ten określa zakres wiedzy i umiejętności, które muszą zostać opanowane przez uczniów, aby uzyskać pozytywny wynik na egzaminie.

Struktura egzaminu

Matura z wiadomości o społeczeństwie składa się z dwóch części:

 1. Część pisemna – trwa 120 minut i składa się z dwóch zadań:
  • Zadanie 1 – analiza i interpretacja wybranego tekstu źródłowego (50%)
  • Zadanie 2 – esej na wybrany temat z zakresu nauk społecznych (50%)
 2. Część ustna – trwa 15 minut i składa się z dwóch zadań:
  • Zadanie 1 – prezentacja przygotowanej wypowiedzi na wybrany temat (50%)
  • Zadanie 2 – rozmowa z egzaminatorem na temat zaprezentowanej wypowiedzi (50%)

Wymagania

Kandydaci przystępujący do matury z wiadomości o społeczeństwie muszą wykazać się znajomością następujących zagadnień:

 • Podstawy socjologii, politologii, ekonomii i prawa
 • Dzieje myśli społecznej i politycznej
 • Systemy polityczne i ustroje gospodarcze
 • Problemy społeczne i gospodarcze współczesnego świata
 • Polska i świat w procesie globalizacji
 • Kultura i wartości w życiu społecznym
 • Media i demokracja
 • Prawa i obowiązki obywatelskie

Strategie przygotowania

Aby skutecznie przygotować się do matury z wiadomości o społeczeństwie, należy zastosować następujące strategie:

 • Systematyczna nauka materiału
 • Regularne rozwiązywanie zadań maturalnych z poprzednich lat
 • Czytanie tekstów źródłowych i artykułów z zakresu nauk społecznych
 • Udział w konsultacjach i zajęciach dodatkowych
 • Dyskusje z nauczycielem i rówieśnikami

Zasoby pomocnicze

Zasób Opis Link
Centralna Komisja Egzaminacyjna Strona internetowa z materiałami i informacjami o maturze cke.gov.pl
Arkusze i odpowiedzi z poprzednich matur Zbiór zadań maturalnych z rozwiązaniami cke.gov.pl/egzamin-maturalny
e-podręcznik do wiadomości o społeczeństwie Interaktywny podręcznik online epodreczniki.pl/wiedza-o-spoleczenstwie
Otwarte zasoby edukacyjne (OZE) Materiały dydaktyczne udostępniane bezpłatnie ore.edu.pl

Podsumowanie

Matura z wiadomości o społeczeństwie jest ważnym egzaminem, który wymaga od uczniów wszechstronnego przygotowania. Znajomość podstaw prawnych, struktury egzaminu, wymagań i strategii przygotowania pomoże kandydatom uzyskać pozytywny wynik. Wykorzystanie zasobów pomocniczych ułatwi proces nauki i pogłębi wiedzę uczniów.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: