Matury 2021 kiedy

Matury 2021 kiedy

## Matury 2021: kiedy się odbędą?

### Terminy matur 2021

Egzaminy maturalne w 2021 roku odbędą się w dwóch terminach:

* **Egzaminy pisemne:** 4-20 maja 2021

* **Egzaminy ustne:** 4-18 maja 2021

### Harmonogram egzaminów pisemnych

| Dzień | Przedmiot | Godzina |

|—|—|—|

| 4 maja 2021 | Język polski | 9:00 |

| 5 maja 2021 | Matematyka | 9:00 |

| 6 maja 2021 | Język angielski | 9:00 |

| 7 maja 2021 | Język niemiecki/francuski/rosyjski/hiszpański/włoski | 9:00 |

| 10 maja 2021 | Historia/Wiedza o społeczeństwie | 9:00 |

| 11 maja 2021 | Biologia/Chemia/Fizyka/Geografia | 9:00 |

| 12 maja 2021 | Filozofia/Etyka | 9:00 |

| 13 maja 2021 | Historia sztuki/Muzyka/Informatyka | 9:00 |

| 14 maja 2021 | Język łaciński i kultura antyczna | 9:00 |

| 17 maja 2021 | Wiedza o tańcu współczesnym | 9:00 |

| 18 maja 2021 | Wiedza o filmie | 9:00 |

| 19 maja 2021 | Wiedza o teatrze | 9:00 |

| 20 maja 2021 | Wiedza o mediach | 9:00 |

### Harmonogram egzaminów ustnych

Egzaminy ustne z języka polskiego, języka angielskiego i języka nowożytnego będą przeprowadzane indywidualnie dla każdego zdającego w dniach 4-18 maja 2021. Szczegółowy harmonogram egzaminów ustnych zostanie ogłoszony przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

### Podstawa prawna

Terminy matur 2021 są określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania, odwoływania i organizacji egzaminów zewnętrznych, w tym egzaminu zawodowego, w 2021 roku [https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000142901.pdf].

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: