Mormon kto to

Mormon kto to

## Mormon – kim są?

### Historia

Mormoni, znani oficjalnie jako Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (ang. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), są ruchem religijnym założonym w latach 30. XIX wieku przez Josepha Smitha w Stanach Zjednoczonych.

### Wiara

**Podstawowe wierzenia**

* Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty są trzema oddzielnymi i różnymi istotami.

* Jezus Chrystus jest Synem Bożym i Zbawicielem świata.

* Biblia jest słowem Bożym, ale została zmodyfikowana i niepełna.

* Księga Mormona jest dodatkowym pismem świętym, zawierającym zapis starożytnych mieszkańców Ameryk.

* Prorocy i apostołowie są powołani do prowadzenia Kościoła.

**Unikalne wierzenia**

* **Przedwieczna egzystencja:** Dusze istniały przed narodzeniem w świecie duchów.

* **Postęp wieczny:** Ludzie mogą osiągnąć boskość poprzez życie zgodne z zasadami ewangelii.

* **Świątynie:** Świątynie są świętymi miejscami, gdzie odbywają się obrzędy, takie jak chrzty za zmarłych i małżeństwa wieczne.

* **Słowo mądrości:** Członkowie są zachęcani do unikania alkoholu, kawy, herbaty i tytoniu.

### Praktyki

**Obrzędy**

* Chrzest przez zanurzenie

* Konfirmacja

* Wieczerza Pańska

* Przyjęcie za zmarłych

* Małżeństwo wieczne

**Organizacja**

* Kościół jest zorganizowany w hierarchiczną strukturę, z prorokiem-prezydentem na czele.

* Miejscowe jednostki są nazywane przychodniami lub oddziałami.

* Misjonarze służą przez dwa lata, głosząc ewangelię na całym świecie.

**Życie codzienne**

* Członkowie są zachęcani do życia według zasad ewangelii i przestrzegania Dekalogu.

* Wielką wagę przykłada się do rodziny, wychowania dzieci i służby społecznej.

### Kontrowersje

Mormoni byli przedmiotem kontrowersji ze względu na swoje unikalne wierzenia i praktyki, takie jak:

* **Poligamia:** Historycznie mormoni praktykowali poligamię, ale został ona porzucona w 1890 roku.

* **Odsunięcie od głównego nurtu chrześcijaństwa:** Mormoni nie są uznawani za chrześcijan przez większość innych wyznań chrześcijańskich.

* **Fundamentalizm:** Niektórzy mormoni odrzucili oficjalne nauczanie Kościoła i powrócili do praktykowania poligamii.

### Bibliografia

* [Oficjalna strona Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich](https://www.churchofjesuschrist.org/)

* [Wikipedia: Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich](https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Jezusa_Chrystusa_%C5%9Awi%C4%99tych_w_Dniach_Ostatnich)

* [Religie Świata: Mormonizm](https://religie.wiara.pl/mormonizm)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: