Nikab

Nikab

## Nikab – czarny welon zakrywający twarz w islamie

### Definicja nikabu

Nikab to rodzaj welonu noszonego przez muzułmanki, który zakrywa całą twarz za wyjątkiem oczu. Jest to tradycyjny element kobiecego stroju w niektórych krajach muzułmańskich, takich jak Arabia Saudyjska, Jemen i Pakistan.

### Rodzaje nikabów

Istnieje wiele różnych rodzajów nikabów, w zależności od kraju i kultury. Niektóre z najczęstszych typów to:

* **Hijab:** Najprostszy rodzaj nikabu, który zakrywa tylko włosy i szyję.

* **Niqab:** Dłuższy nikab, który zakrywa całą twarz, ale pozostawia odsłonięte oczy.

* **Burka:** Całkowicie zakrywający nikab, który zakrywa całą twarz, w tym oczy.

### Powody noszenia nikabu

Istnieją różne powody, dla których muzułmanki noszą nikaby. Niektóre kobiety noszą go z powodów religijnych, wierząc, że jest to wymagane przez islam. Inne kobiety noszą go z powodów kulturowych lub społecznych.

### Kontrowersje wokół nikabu

Noszenie nikabu jest przedmiotem kontrowersji w wielu krajach. Niektórzy ludzie uważają, że jest to symbol ucisku kobiet, podczas gdy inni uważają, że jest to wyraz wolności religijnej.

### Nikab w różnych krajach

Noszenie nikabu jest regulowane w różny sposób w różnych krajach. W niektórych krajach, takich jak Francja, noszenie nikabu w miejscach publicznych jest zabronione. W innych krajach, takich jak Arabia Saudyjska, noszenie nikabu jest obowiązkowe.

### Pochodzenie nikabu

Nikab jest noszony przez muzułmanki od wieków. Pierwsze wzmianki o nikabie pochodzą z VII wieku. Welon był używany przez kobiety w celu ochrony przed słońcem i piaskiem na pustyni.

### Nikab a hidżab

Nikab i hidżab to dwa różne rodzaje welonów noszonych przez muzułmanki. Hidżab zakrywa włosy i szyję, natomiast nikab zakrywa całą twarz.

### Nikab w islamie

W islamie nie ma jasnych wytycznych dotyczących noszenia nikabu. Niektórzy uczeni muzułmańscy uważają, że jest to obowiązkowe, natomiast inni uważają, że jest to zalecane, ale nie obowiązkowe.

### Nikab i feminizm

Istnieje debata na temat tego, czy noszenie nikabu jest zgodne z feminizmem. Niektórzy feministki uważają, że noszenie nikabu jest symbolem ucisku kobiet, podczas gdy inne uważają, że jest to wyraz wolności religijnej.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: