Ocean południowy

Ocean południowy

## Ocean Południowy: Zapomniany i tajemniczy zbiornik wodny

Ocean Południowy, niegdyś nazwany przez Brytyjczyków „Oceanem Antarktycznym”, jest czwartym w kolejności pod względem wielkości oceanem na świecie. Zajmuje on powierzchnię około 21,96 milionów kilometrów kwadratowych i jest położony wokół Antarktydy. Granice Oceanu Południowego są częściowo definiowane przez konwencję, a częściowo przez naturalne cechy oceaniczne, takie jak Prąd Okrążający Antarktydę.

### Charakterystyka Oceanu Południowego

* **Położenie:** Otaczający Antarktydę, rozciągający się od wybrzeża kontynentu do szerokości geograficznej 60°S.

* **Powierzchnia:** 21,96 milionów kilometrów kwadratowych.

* **Głębokość:** Średnia głębokość wynosi 3270 metrów, a maksymalna głębokość sięga 5849 metrów.

* **Temperatura:** Wody powierzchniowe są bardzo zimne, z temperaturami wahającymi się od -2°C do 10°C.

* **Słoność:** Słoność wód powierzchniowych jest stosunkowo niska, od 32,5 do 34,5 PSU.

### Ekosystem Oceanu Południowego

Ocean Południowy jest zamieszkiwany przez bogatą i różnorodną gamę gatunków morskich. Jest on siedliskiem dla ptaków morskich, takich jak pingwiny, albatrosy i petrele. Do innych powszechnie występujących zwierząt w tym oceanie należą foki, uchatki, wieloryby i kryle.

### Znaczenie Oceanu Południowego

Ocean Południowy odgrywa kluczową rolę w globalnym układzie oceanicznym. Jego wody pomagają regulować klimat poprzez pochłanianie dwutlenku węgla z atmosfery. Ponadto Ocean Południowy jest źródłem zasobów morskich, takich jak kryl i ryby.

### Eksploracja Oceanu Południowego

Eksploracja Oceanu Południowego rozpoczęła się w XVIII wieku, kiedy to europejscy odkrywcy zaczęli zapuszczać się na południe w poszukiwaniu nowych lądów. Pierwszym Europejczykiem, który przekroczył koło podbiegunowe południowe, był James Cook w 1773 roku. W kolejnych stuleciach eksplorowano dalej Ocean Południowy, a w XX wieku naukowcy przeprowadzili szereg znaczących badań na tym obszarze.

### Wyzwania stojące przed Oceanem Południowym

Ocean Południowy stoi przed szeregiem wyzwań, w tym:

* **Zmiany klimatu:** Podnoszący się poziom morza i cieplejsze temperatury mają negatywny wpływ na ekosystem Oceanu Południowego.

* **Zanieczyszczenie:** Ocean Południowy jest podatny na zanieczyszczenie plastikiem i innymi odpadami.

* **Eksploatacja:** Nadmierne połowy i wydobycie ropy naftowej stanowią zagrożenie dla ekosystemu oceanu.

### Ochrona Oceanu Południowego

Ochrona Oceanu Południowego ma kluczowe znaczenie dla utrzymania jego unikalnego ekosystemu i zapewnienia jego ciągłego funkcjonowania jako regulatora klimatu. W 1998 roku podpisana została Konwencja o ochronie zasobów żywych Oceanu Antarktycznego (CCAMLR), która ustanowiła ramy dla współpracy międzynarodowej w celu ochrony zasobów oceanu. Ponadto w 2016 r. utworzono Morskie Obszary Chronione (MPAs) na Morzu Rossa i Morzu Weddella w celu ochrony wrażliwych ekosystemów oceanicznych.

### Wnioski

Ocean Południowy to fascynujący i ważny ocean, który odgrywa kluczową rolę w globalnym ekosystemie. Eksploracja tego oceanu i ochrona jego zasobów ma kluczowe znaczenie dla zachowania zdrowia naszej planety.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: