Onfederacja

Onfederacja

## Konfederacja Wolność i Niepodległość

### Czym jest Konfederacja?

Konfederacja jest prawicową i konserwatywną partią polityczną w Polsce. Powstała w 2019 roku jako koalicja trzech mniejszych partii: Ruchu Narodowego, Konfederacji Korony Polskiej i Unii Polityki Realnej.

### Historia Konfederacji

Konfederacja została założona 17 stycznia 2019 roku. Pierwszym prezesem partii został Krzysztof Bosak. Przedstawiciele Konfederacji weszli do Sejmu po wyborach parlamentarnych w 2019 roku, zdobywając 6,81% głosów i 11 mandatów.

### Ideologia Konfederacji

Konfederacja jest partią konserwatywną, nacjonalistyczną i wolnorynkową. Jej program opiera się na następujących wartościach:

* Wolność jednostki

* Suwerenność narodowa

* Tradycyjne wartości rodziny

* Wolny rynek

### Program Konfederacji

Program Konfederacji obejmuje m.in.:

* Obniżenie podatków

* Deregulację gospodarki

* Zmniejszenie wydatków publicznych

* Wzmocnienie obronności kraju

* Ochronę polskiej rodziny

### Struktury Konfederacji

Konfederacja składa się z trzech głównych organów:

* Zarządu

* Rady Politycznej

* Kongresu

Partia ma również struktury regionalne i lokalne.

### Kontrowersje wokół Konfederacji

Konfederacja jest partią kontrowersyjną. Jej liderom zarzuca się m.in. homofobię, rasizm i ksenofobię. Partia była również krytykowana za swoje bliskie związki z ruchami neofaszystowskimi.

### Przyszłość Konfederacji

Trudno przewidzieć przyszłość Konfederacji. Partia ma poparcie wśród części wyborców, ale jest również przedmiotem krytyki i kontrowersji. Przyszłość Konfederacji będzie zależała od jej zdolności do pozyskania szerszego poparcia społecznego i utrzymania jedności wewnętrznej.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: