Pensja minimalna 2021 netto

Pensja minimalna 2021 netto

## Pensja minimalna 2021 netto

Pensja minimalna w Polsce w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto. Oznacza to, że pracownik otrzymuje na rękę kwotę **2061,67 zł netto**. Obliczenie pensji netto można wykonać za pomocą [kalkulatora wynagrodzeń](https://www.pit.pl/kalkulatory/kalkulator-wynagrodzen/).

### Składniki pensji minimalnej netto

Pensja minimalna netto składa się z następujących składników:

* pensja zasadnicza: 1850 zł

* dodatek za pracę w nocy: 100 zł

* dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych: 110 zł

### Podatki i składki obniżające pensję minimalną

Od pensji minimalnej brutto odprowadzane są następujące podatki i składki:

* składka na ubezpieczenie emerytalne: 327,67 zł

* składka na ubezpieczenie rentowe: 183,33 zł

* składka na ubezpieczenie chorobowe: 32,77 zł

* składka na ubezpieczenie wypadkowe: 16,33 zł

* składka na Fundusz Pracy: 78,00 zł

* składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 8,00 zł

* zaliczka na podatek dochodowy: 154,20 zł

### Obowiązek podwyższenia pensji minimalnej

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wypłacać pracownikom pensję minimalną. Za naruszenie tego obowiązku grożą kary finansowe.

### Zmiany w pensji minimalnej w 2021 roku

W 2021 roku pensja minimalna została podwyższona dwukrotnie. Pierwsza podwyżka miała miejsce 1 stycznia 2021 roku, kiedy to pensja minimalna wzrosła z 2600 zł do 2800 zł brutto. Druga podwyżka nastąpiła 1 lipca 2021 roku, kiedy to pensja minimalna wzrosła do 3000 zł brutto.

### Perspektywy na przyszłość

W kolejnych latach pensja minimalna będzie dalej wzrastać. Według prognoz Ministerstwa Finansów, w 2022 roku pensja minimalna wyniesie 3200 zł brutto, a w 2023 roku – 3400 zł brutto.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: