Podwyżka emerytur 2021

Podwyżka emerytur 2021

Podwyżka emerytur 2021

Waloryzacja emerytur 2021

Podwyżka emerytur w 2021 roku dokonywana jest zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych [1]. Waloryzacja emerytur ma na celu dostosowanie wysokości świadczeń do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz do przeciętnego wynagrodzenia.

Termin podwyżki emerytur

Podwyżka emerytur w 2021 roku zostanie wypłacona z wyrównaniem od 1 marca 2021 r.

Wysokość podwyżki emerytur

Wysokość podwyżki emerytur w 2021 roku wynosi 3,24%. Jest to suma wskaźnika inflacji oraz 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia [2].

Kto otrzyma podwyżkę emerytury

Podwyżkę emerytury w 2021 roku otrzymają wszystkie osoby pobierające emeryturę z ZUS, KRUS i innych instytucji wypłacających świadczenia emerytalne.

Jak obliczyć podwyżkę emerytury

Aby obliczyć wysokość podwyżki emerytury, należy pomnożyć dotychczasową wysokość emerytury przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji w 2021 roku wynosi 1,0324.

Przykład obliczenia podwyżki emerytury

Jeśli emeryt pobierający emeryturę w wysokości 1 500 zł otrzyma podwyżkę w wysokości 3,24%, to jego nowa emerytura będzie wynosić:

1 500 zł x 1,0324 = 1 548,60 zł

Dodatki do emerytury

Oprócz podwyżki emerytur w 2021 roku wzrosną również dodatki do emerytur. Wzrost dodatków wyniesie tyle samo, co wzrost emerytur, czyli 3,24%.

Minimalna emerytura

Minimalna emerytura w 2021 roku wyniesie 1 250,88 zł brutto. Jest to kwota o 40,31 zł wyższa niż w 2020 roku.

Emerytura dla rolników

Podwyżka emerytur dla rolników w 2021 roku również wyniesie 3,24%. Średnia emerytura dla rolników w 2021 roku wyniesie około 1 200 zł brutto.

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981621026

[2] https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/-/news/Waloryzacja-emerytur-i-rent-od-marca-2021-r/

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: