Prezydent polski

Prezydent polski

Prezydent Polski

Polska jest republiką, na czele której stoi prezydent. Prezydent jest głową państwa i naczelnym wodzem Sił Zbrojnych. Wybierany jest przez naród na pięcioletnią kadencję.

Kompetencje Prezydenta

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, do kompetencji Prezydenta należy m.in.:

* Reprezentowanie państwa na arenie międzynarodowej.

* Powoływanie i odwoływanie premiera oraz członków Rady Ministrów.

* Podpisywanie ustaw uchwalonych przez Sejm.

* Zarządzanie wyborami do Sejmu i Senatu.

* Nadawanie obywatelstwa polskiego.

* Nadawanie orderów i odznaczeń państwowych.

Prezydent ma również prawo do weta wobec ustaw uchwalonych przez Sejm. Może je zawetować w ciągu 21 dni od otrzymania ustawy. Sejm może jednak odrzucić weto prezydenta większością 3/5 głosów.

Wybory Prezydenckie

Wybory prezydenckie w Polsce odbywają się w dwóch turach. W pierwszej turze głosowania zwycięża kandydat, który uzyskał najwięcej głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50% głosów, to do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów. W drugiej turze zwycięża kandydat, który uzyskał więcej głosów.

Obecny Prezydent Polski

Obecnym Prezydentem Polski jest Andrzej Duda. Wybrany został w 2015 roku i ponownie w 2020 roku.

Historia Urzędu Prezydenta RP

Urząd Prezydenta RP został utworzony w 1918 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Pierwszym Prezydentem Polski był Józef Piłsudski. W okresie międzywojennym władza prezydenta była bardzo silna. Prezydent mógł wydawać dekrety z mocą ustawy, powoływać i odwoływać rząd oraz rozwiązywać Sejm.

Po II wojnie światowej ustrój Polski uległ zmianie. Wprowadzono system komunistyczny, w którym władza prezydenta była ograniczona. Prezydent był wybierany przez Sejm i pełnił funkcję reprezentacyjną.

Po przemianach ustrojowych w 1989 roku przywrócono urząd Prezydenta RP. Nowa Konstytucja z 1997 roku określiła kompetencje prezydenta i jego rolę w systemie państwowym.

Porównanie z innymi Państwami

Urząd Prezydenta RP przypomina urząd prezydenta w innych państwach demokratycznych. Prezydent jest głową państwa i reprezentuje je na arenie międzynarodowej. Ma również uprawnienia do wydawania aktów prawnych i powoływania i odwoływania wysokich urzędników państwowych.

Jednakże pozycja prezydenta w Polsce jest silniejsza niż w niektórych innych państwach. Prezydent ma prawo do weta wobec ustaw uchwalonych przez parlament, a także może rozwiązać parlament. Ponadto Prezydent RP jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: