Proboszcz

Proboszcz

Proboszcz – kim jest, jakie ma obowiązki i uprawnienia?

Kim jest proboszcz?

Proboszcz to duchowny katolicki, który stoi na czele parafii. Jest on odpowiedzialny za duszpasterstwo i administrację parafii. Proboszczem może zostać kapłan, który został wyświęcony na prezbitera i ma ukończone 35 lat.

Obowiązki proboszcza

Do obowiązków proboszcza należą m.in.:

*

 • Sprawowanie sakramentów i innych nabożeństw liturgicznych
 • Głoszenie kazań i katechez
 • Udzielanie chrztów, ślubów i pogrzebów
 • Troska o formację duchową wiernych
 • Zarządzanie parafią, w tym jej majątkiem
 • Współpraca z innymi instytucjami kościelnymi i świeckimi

Uprawnienia proboszcza

Proboszczowi przysługują następujące uprawnienia:

*

 • Zwoływanie i przewodniczenie radom parafialnym
 • Wyznaczanie wikariuszy i innych duchownych do pomocy w duszpasterstwie
 • Przyjmowanie i zwalnianie pracowników parafii
 • Dbanie o utrzymanie porządku i dyscypliny w parafii
 • Nakładanie kar kościelnych na wiernych

Kadencja proboszcza

Kadencja proboszcza trwa zazwyczaj 6 lat. Po jej upływie biskup może przedłużyć kadencję proboszcza lub mianować nowego.

Wybór proboszcza

Proboszcz jest wybierany przez biskupa diecezji. Biskup bierze pod uwagę kwalifikacje kandydata, jego doświadczenie duszpasterskie oraz opinię wiernych.

Obowiązek kościelny dotyczący proboszcza

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, proboszcz jest zobowiązany do:

*

 • Mieszkac na terenie parafii
 • Odwiedzać chorych i umierających
 • Troszczyć się o formację duchową wiernych
 • Zarządzać parafią zgodnie z prawem kanonicznym

Proboszcz w prawie polskim

W polskim prawie proboszcz jest uznawany za przedstawiciela ustawowego parafii. Jest on uprawniony do zawierania umów w imieniu parafii oraz do reprezentowania jej w sądzie.

Ciekawostki o proboszczach

*

 • Pierwszymi proboszczami byli apostołowie
 • W Polsce proboszczowie są nazywani potocznie księżmi
 • Proboszczowie mogą być zobowiązani do noszenia stroju duchownego

Więcej informacji o proboszczach można znaleźć na stronach internetowych:

* Konferencja Episkopatu Polski

* Portal Parafii

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: