Procedura nadmiernego deficytu

Procedura nadmiernego deficytu

Procedura nadmiernego deficytu

W przypadku gdy państwo członkowskie strefy euro nie przestrzega zobowiązań wynikających z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 126), zwłaszcza jeśli jego dług publiczny przekracza 60% PKB, a deficyt budżetowy przekracza 3% PKB, może zostać uruchomiona procedura nadmiernego deficytu.

Etapy procedury

  1. Wczesne ostrzeganie: Komisja Europejska ostrzega państwo członkowskie, że istnieje ryzyko naruszenia kryteriów nadmiernego deficytu.
  2. Zalecenie ws. deficytu: Jeśli państwo członkowskie nie podejmie odpowiednich działań, Komisja wydaje zalecenie w sprawie środków korygujących deficyt.
  3. Zalecenie ws. długu: Jeśli państwo członkowskie nie podjęło skutecznych działań w celu obniżenia swojego długu publicznego, Komisja wydaje zalecenie w sprawie środków korygujących dług.
  4. Zawieszenie środków: Jeśli państwo członkowskie nie zastosuje się do zaleceń, Rada UE może zawiesić niektóre środki finansowe dla tego państwa.
  5. Sankcje: Jeśli zawieszenie środków nie przyniesie pożądanych rezultatów, Rada UE może nałożyć sankcje, takie jak grzywny lub ograniczenie dostępu do funduszy UE.

Kryteria nadmiernego deficytu

Kryteria nadmiernego deficytu są określone w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 126):

  • Deficyt budżetowy nie powinien przekraczać 3% PKB.
  • Dług publiczny nie powinien przekraczać 60% PKB.

Celem procedury

Głównym celem procedury nadmiernego deficytu jest zagwarantowanie stabilności finansowej strefy euro i zapobieganie nadmiernemu zadłużeniu państw członkowskich.

Znaczenie procedury

Procedura nadmiernego deficytu jest kluczowym narzędziem do utrzymania dyscypliny fiskalnej i zapobiegania kryzysom finansowym w strefie euro. Pozwala Komisji Europejskiej monitorować i egzekwować kryteria nadmiernego deficytu, zapewniając, że państwa członkowskie podejmują niezbędne działania w celu zapewnienia zrównoważonych finansów publicznych.


Źródła

* Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

* Procedura nadmiernego deficytu

* Procedura nadmiernego deficytu: rola EBC

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: