Przepowiednie malachiasza

Przepowiednie malachiasza

## Przepowiednie Malachiasza – tajemnica papieży

Przepowiednie Malachiasza to zbiór 112 krótkich proroctw dotyczących przyszłych papieży. Według legendy zostały one spisane przez irlandzkiego arcybiskupa Malachiasza w XII wieku. Przepowiednie te wzbudzają zainteresowanie i spekulacje od wieków, ponieważ niektórzy uważają, że trafnie przewidziały wybór wielu papieży.

### Historia Przepowiedni

Malachiasz z Armagh (ok. 1094-1148) był arcybiskupem Armagh w Irlandii. Podczas swojej wizyty w Rzymie w 1139 r. miał rzekomo mieć wizję, w której ujrzał przyszłych papieży. Zapisał swoje proroctwa w liście do papieża Innocentego II.

Manuskrypt zawierający przepowiednie Malachiasza został odkryty w 1595 roku w bibliotece opactwa benedyktyńskiego w Sankt Gallen w Szwajcarii. Po raz pierwszy został opublikowany w 1690 roku przez Arnulfa de Wyon, bibliotekarza opactwa.

### Treść Przepowiedni

Przepowiednie Malachiasza są krótkimi, enigmatycznymi zdaniami łacińskimi, które odnoszą się do każdego przyszłego papieża. Każde proroctwo zawiera unikalny symbol lub motto, które ma reprezentować danego papieża. Na przykład:

* **Maurycy Róm:** Papież Grzegorz I Wielki (590-604)

* **Boski ptak:** Papież Leon IX (1049-1054)

* **Rzymski walecznik:** Papież Hadrian IV (1154-1159)

* **Wilk Sabin:** Papież Aleksander III (1159-1181)

* **Leśny gość:** Papież Celestyn III (1191-1198)

### Interpretacje Przepowiedni

Przepowiednie Malachiasza były przedmiotem wielu interpretacji. Niektórzy uważają, że są one autentyczne i przewidziały wybór wielu papieży. Inni odrzucają je jako fałszerstwo lub zbiór zbiegów okoliczności.

Ci, którzy wierzą w autentyczność przepowiedni, wskazują na fakt, że niektóre z symboli i mott dokładnie pasują do wydarzeń z życia papieży, których dotyczą. Na przykład, proroctwo dotyczące papieża Benedykta XVI (2005-2013) brzmi: „Gloria olivae” („Chwała oliwce”), co można interpretować jako odniesienie do herbu Benedykta, który zawiera trzy srebrne oliwki na niebieskim tle.

Krytycy przepowiedni argumentują, że wiele z symboli jest niejednoznacznych i można je interpretować na różne sposoby. Ponadto wskazują, że niektóre z proroctw wydają się nie pasować do żadnego papieża. Na przykład, proroctwo dotyczące papieża Franciszka brzmi: „De labore solis” („Z trudu słońca”), co trudno jednoznacznie powiązać z jakimkolwiek aspektem jego życia lub pontyfikatu.

### Kontrowersje wokół Przepowiedni

Przepowiednie Malachiasza były przedmiotem kontrowersji od czasu ich odkrycia. Niektórzy uważają, że są one autentyczne i zawierają prawdziwe proroctwa. Inni odrzucają je jako fałszerstwo lub zbiór zbiegów okoliczności.

Ci, którzy wierzą w autentyczność przepowiedni, wskazują na fakt, że wiele z symboli i mott dokładnie pasuje do wydarzeń z życia papieży, których dotyczą. Ponadto argumentują, że jest mało prawdopodobne, aby ktoś w XII wieku mógł tak dokładnie przewidzieć przyszłość.

Krytycy przepowiedni argumentują, że wiele z symboli jest niejednoznacznych i można je interpretować na różne sposoby. Ponadto wskazują, że niektóre z proroctw wydają się nie pasować do żadnego papieża.

### Znaczenie Przepowiedni

Przepowiednie Malachiasza pozostają tajemnicą i przedmiotem debaty. Niektórzy uważają je za autentyczne proroctwa, podczas gdy inni odrzucają je jako fałszerstwo. Bez względu na ich prawdziwość, przepowiednie te dostarczają fascynującego spojrzenia na historię papiestwa i ludzką fascynację przyszłością.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: