Rabacja galicyjska

Rabacja galicyjska

## Rabacja galicyjska

### Podłoże i geneza konfliktu

Rabacja galicyjska, określana także rzezią galicyjską, była serią masowych zabójstw ludności polskiej przez chłopów ruskich (ukraińskich) w 1846 roku. Konflikt miał podłoże społeczne i narodowościowe.

**Podłoże społeczne:**

* **Wyzysk chłopów ruskich przez polską szlachtę** – chłopi ruscy byli poddani pańszczyźnie i innym formom wyzysku.

* **Niedostatek ziemi** – chłopi ruscy posiadali niewielkie działki ziemi, a ich areał malał z powodu parcelacji majątków polskich.

* **Napięcia między polskimi dziedzicami a ruskimi chłopami** – polscy dziedzice często traktowali chłopów ruskich z pogardą i stosowali wobec nich przemoc.

**Podłoże narodowościowe:**

* **Wzrost świadomości narodowej wśród chłopów ruskich** – w XIX wieku ruskie elity narodowe propagowały ideę odrębności narodowej i kulturowej od Polaków.

* **Konflikty między polskimi a ruskimi działaczami narodowymi** – polscy działacze dążyli do asymilacji chłopów ruskich, podczas gdy ruscy działacze przeciwstawiali się temu.

### Przebieg rabacji

Rabacja wybuchła 19 lutego 1846 roku w okręgu tarnowskim i szybko rozprzestrzeniła się na cały obszar Galicji Wschodniej.

**Etapy rabacji:**

* **Plądrowanie i podpalanie polskich dworów** – chłopi ruscy atakowali dwory polskie, grabili majątki i palili budynki.

* **Zabójstwa Polaków** – chłopi ruscy mordowali polskich właścicieli ziemskich, ich rodziny, a także polskich urzędników i duchownych.

* **Rabowanie majątków polskich** – chłopi ruscy zabierali z polskich dworów żywność, zwierzęta i inne wartościowe przedmioty.

### Skutki rabacji

Rabacja galicyjska miała tragiczne skutki dla polskiej ludności Galicji Wschodniej.

**Straty ludzkie:**

* Zginęło około 1000-1500 Polaków, w tym kobiety i dzieci.

* Rannych zostało około 2000 osób.

**Straty materialne:**

* Zniszczono około 200 polskich dworów i zabudowań gospodarskich.

* Spłonęło ponad 100 wsi zamieszkanych przez Polaków.

* Łączne straty materialne oszacowano na około 10 milionów guldenów.

**Skutki społeczne:**

* Rabacja pogłębiła podziały między Polakami a Ukraińcami w Galicji.

* Schłopiła nastroje antyukraińskie wśród Polaków.

* Wzmocniła ruską świadomość narodową.

### Odpowiedzialność i ukaranie sprawców

Odpowiedzialność za rabację ponosili chłopi ruscy, podżegani przez radykalnych działaczy narodowych. Jednakże władze austriackie, które sprawowały kontrolę nad Galicją, nie podjęły zdecydowanych działań przeciwko sprawcom.

**Procesy i kary:**

* Przeprowadzono tylko kilka procesów, w których skazano kilkudziesięciu chłopów na kary więzienia.

* Wielu sprawców uniknęło kary dzięki amnestii ogłoszonej przez władze austriackie.

### Konsekwencje rabacji

Rabacja galicyjska była traumatycznym wydarzeniem w historii Polski i Ukrainy. Konsekwencje konfliktu odczuwane były przez kolejne dziesięciolecia.

**Zmiany w stosunkach między Polakami a Ukraińcami:**

* Rabacja pogłębiła podziały między polską i ukraińską społecznością w Galicji.

* Polacy zaczęli traktować Ukraińców jako zagrożenie dla swojej egzystencji.

* Ukraińcy z kolei czuli się prześladowani i dyskryminowani przez Polaków.

**Rozwój ruchu narodowego ukraińskiego:**

* Rabacja przyczyniła się do przyspieszenia rozwoju ukraińskiego ruchu narodowego.

* Ukraińscy działacze wykorzystali rabację jako argument przeciwko polskiej dominacji.

**Interwencja austriacka i zmiany polityczne:**

* Władze austriackie podjęły kroki w celu spacyfikowania sytuacji w Galicji.

* Wzmocniono siły wojskowe i policyjne.

* Wprowadzono pewne reformy społeczne na rzecz chłopów ruskich.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: