Rada europejska

Rada europejska

Rada Europejska

Czym jest Rada Europejska?

Rada Europejska jest głównym organem decyzyjnym Unii Europejskiej (UE). Składa się z szefów państw lub rządów 27 państw członkowskich UE oraz jej przewodniczącego, przewodniczącego Rady Europejskiej.

Funkcje Rady Europejskiej

Główną funkcją Rady Europejskiej jest określanie ogólnego kierunku politycznego i priorytetów UE. Jest również odpowiedzialna za:

*

 • Przyjmowanie traktatów i rozporządzeń UE
 • Mianowanie przewodniczącego Komisji Europejskiej
 • Koordynację polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE
 • Podejmowanie decyzji w sprawie rozszerzenia UE

Skład Rady Europejskiej

Rada Europejska składa się z:

*

 • Szefów państw lub rządów państw członkowskich UE
 • Przewodniczącego Rady Europejskiej
 • Przewodniczącego Komisji Europejskiej (bez prawa głosu)
 • Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (bez prawa głosu)

Przewodniczący Rady Europejskiej

Przewodniczący Rady Europejskiej jest wybierany przez Radę Europejską na okres 2,5 roku. Jego zadaniem jest przewodniczyć pracom Rady i reprezentować UE na arenie międzynarodowej.

Zasady głosowania

Decyzje Rady Europejskiej są podejmowane jednomyślnie lub większością kwalifikowaną. Większość kwalifikowana oznacza poparcie co najmniej 55% państw członkowskich, reprezentujących co najmniej 65% ludności UE.

Krytyka Rady Europejskiej

Rada Europejska była krytykowana za:

*

 • Brak przejrzystości i rozliczalności
 • Nadmierną biurokrację
 • Powolny proces podejmowania decyzji

Pomimo tych krytycznych uwag, Rada Europejska pozostaje kluczowym organem decyzyjnym UE i odgrywa istotną rolę w kształtowaniu polityki i priorytetów UE.

Linki zewnętrzne

[Strona internetowa Rady Europejskiej](https://www.consilium.europa.eu/en/)

[Traktat o Unii Europejskiej](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: