Rudolf hoess dzieci

Rudolf hoess dzieci

## Rudolf Höss dzieci

Rudolf Höss był komendantem nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau podczas II wojny światowej. Z jego rozkazu zamordowano w tym obozie ponad milion ludzi, w tym wiele dzieci.

### Dzieci w Auschwitz-Birkenau

Dzieci stanowiły znaczną część więźniów w Auschwitz-Birkenau. Według szacunków do obozu trafiło około 230 000 dzieci, z których ponad 200 000 zostało zamordowanych. Większość dzieci została natychmiast skierowana do komór gazowych.

Dzieci, które zostały uznane za zdolne do pracy, zostały przydzielone do prac przymusowych. Często pracowali w przemyśle tekstylnym lub zbrojeniowym. Dzieci były również wykorzystywane do eksperymentów medycznych.

### Selekcje

Po przybyciu do Auschwitz-Birkenau więźniowie byli poddawani selekcjom. Lekarze SS dzielili więźniów na dwie grupy: tych zdolnych do pracy i tych niezdolnych. Więźniowie niezdolni do pracy, w tym dzieci, starcy i chorzy, byli natychmiast wysyłani do komór gazowych.

### Eksperymenty medyczne

Dzieci w Auschwitz-Birkenau były również wykorzystywane do eksperymentów medycznych. Lekarze SS przeprowadzali na nich eksperymenty dotyczące sterylizacji, bliźniąt i chorób zakaźnych. Eksperymenty te były niezwykle bolesne i często kończyły się śmiercią.

### Śmierć Rudolfa Hössa

Rudolf Höss został schwytany przez aliantów w 1945 roku. Został osądzony w procesie norymberskim i skazany na śmierć przez powieszenie. Wyrok został wykonany w 1947 roku.

### Pamięć o dzieciach z Auschwitz-Birkenau

Pamięć o dzieciach zamordowanych w Auschwitz-Birkenau jest wciąż żywa. W wielu miejscach na świecie znajdują się pomniki i muzea poświęcone ich pamięci. Najważniejszym z nich jest Muzeum Auschwitz-Birkenau, które znajduje się na terenie byłego obozu.

### Linki do źródeł

* [Muzeum Auschwitz-Birkenau](https://auschwitz.org/)

* [United States Holocaust Memorial Museum](https://www.ushmm.org/)

* [Yad Vashem](https://www.yadvashem.org/)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: