Skórzynski

Skórzynski

Skórzyńscy

Początki rodu

Pierwsze wzmianki o rodzie Skórzyńskich pochodzą z XIII wieku. Początkowo byli oni związani z Ziemią Sieradzką, a ich siedzibą była wieś Skórzyn. Z czasem jednak rozprzestrzenili się po całej Polsce, zakładając swoje rodowe gniazda w różnych regionach kraju.

Herby rodu

Przedstawiciele rodu Skórzyńskich posługiwali się kilkoma herbami. Najpopularniejszym z nich był herb Poraj, przedstawiający złotą podkowę z krzyżem kawalerskim na czerwonym polu. Inne herby używane przez Skórzyńskich to m.in.:

* Jastrzębiec

* Dołęga

* Rawicz

* Ostoja

Wybitni przedstawiciele rodu

Wśród przedstawicieli rodu Skórzyńskich można znaleźć wiele osób, które odegrały znaczącą rolę w historii Polski. Należą do nich m.in.:

* **Jan Skórzyński (zm. 1599)** – wojewoda pomorski i podkanclerzy koronny

* **Mikołaj Skórzyński (zm. 1630)** – podkomorzy rawski i poseł na sejm

* **Ignacy Skórzyński (1707-1771)** – generał major wojsk koronnych

Majątki rodowe

Skórzyńscy posiadali liczne majątki rozsiane po całej Polsce. Do najważniejszych z nich należały:

* Skórzyn

* Skórzec

* Złota

* Zwierzyniec

* Ruda

Obecność współczesna

Ród Skórzyńskich przetrwał do czasów współczesnych. Jego przedstawiciele mieszkają w różnych częściach Polski i na świecie. Wśród nich można znaleźć przedstawicieli różnych profesji, m.in.:

* lekarzy

* prawników

* nauczycieli

* artystów

Związki z innymi rodami

Ród Skórzyńskich był związany z wieloma innymi polskimi rodami szlacheckimi. Poprzez małżeństwa i pokrewieństwo łączyli się m.in. z:

* Nałęczami

* Ciołkami

* Czartoryskimi

* Radziwiłłami

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: