Spread betting tips

Typy zleceń
Typ zlecenia Opis
Kupno Kupujesz kontrakt, który twierdzi, że cena akcji wzrośnie.
Sprzedaż Sprzedajesz kontrakt, który twierdzi, że cena akcji spadnie.
Zatrzymanie kupna Kupujesz kontrakt, który twierdzi, że cena akcji nie spadnie poniżej określonego poziomu.
Zatrzymanie sprzedaży Sprzedajesz kontrakt, który twierdzi, że cena akcji nie wzrośnie powyżej określonego poziomu.

Analiza fundamentalna
Czynnik Opis
Wyniki finansowe Analiza sprawozdań finansowych firmy, takich jak sprawozdanie z przepływów pieniężnych, bilans i rachunek zysków i strat.
Branża Analiza kondycji branży, w której działa firma.
Konkurencja Analiza siły i pozycji konkurencji firmy.
Zarządzanie Analiza doświadczenia i kompetencji zespołu zarządzającego.

Analiza techniczna
Wskaźnik Opis
Średnie kroczące Uśredniają ceny akcji w określonym okresie.
Oscylatory Mierzą siłę trendu i dynamikę cen.
Poziomy wsparcia i oporu Określone poziomy cen, przy których popyt lub podaż jest silna.
Formacje wykresów Wzory na wykresie, które mogą wskazywać na przyszłe ruchy cen.

Zarządzanie ryzykiem
Strategia Opis
Stop-loss Zamknięcie pozycji, gdy osiągnie ona określony poziom strat.
Zarządzanie pozycją Regulacja wielkości pozycji w zależności od warunków rynkowych.
Dywersyfikacja Inwestowanie w różne aktywa, aby zmniejszyć ryzyko.
Symulowany handel Testowanie strategii handlowych bez ryzykowania kapitału.

Psychologia handlu
Pułapka Opis
Chciwość Nadmierne pragnienie zysku, które może prowadzić do nadmiernego ryzyka.
Strach Obawa przed stratą, która może prowadzić do zamknięcia pozycji zbyt wcześnie.
FOMO Strach przed przegapieniem (Fear of Missing Out), który może prowadzić do wchodzenia na rynek w niekorzystnym czasie.
Efekt zakotwiczenia Tendencja do przywiązywania się do początkowej ceny akcji, co może prowadzić do błędnych decyzji.

Wskaźniki kredytowe
Wskaźnik Opis
Stosunek zadłużenia do kapitału własnego Mierzy, ile firma jest zadłużona w stosunku do swojego majątku.
Stopa pokrycia odsetek Mierzy zdolność firmy do płacenia odsetek od długu.
Stosunek długu do EBITDA Mierzy zdolność firmy do spłaty długu z działalności operacyjnej.
Rating kredytowy Ocena zdolności kredytowej firmy przez agencję ratingową.

Wskaźniki płynności
Wskaźnik Opis
Współczynnik bieżący Mierzy zdolność firmy do regulowania zobowiązań krótkoterminowych.
Szybki współczynnik bieżący Podobny do współczynnika bieżącego, ale wyłącza zapasy.
Wskaźnik płynności gotówkowej Mierzy zdolność firmy do spłaty zobowiązań krótkoterminowych gotówką lub jej ekwiwalentami.
Wskaźnik zapasów Mierzy, jak długo firma utrzymuje swoje zapasy.

Wskaźniki rentowności
Wskaźnik Opis
Marża brutto Mierzy zyskowność firmy ze sprzedaży.
Marża operacyjna Mierzy zyskowność firmy z działalności operacyjnej.
Marża netto Mierzy ogólną zyskowność firmy.
Zwrot z aktywów (ROA) Mierzy zyskowność firmy w stosunku do jej aktywów.

Wskaźniki zarządu
Wskaźnik Opis
Stosunek ceny do zysku (P/E) Mierzy wartość akcji w stosunku do zysków firmy.
Stosunek ceny do wartości księgowej (P/BV) Mierzy wartość akcji w stosunku do wartości księgowej firmy.
Stosunek ceny do sprzedaży (P/S) Mierzy wartość akcji w stosunku do sprzedaży firmy.
Wydajność kapitału własnego (ROE) Mierzy zdolność firmy do generowania zysków z kapitału własnego.
Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: