Świadkowie jehowy w polsce

Świadkowie jehowy w polsce

Świadkowie Jehowy w Polsce

Świadkowie Jehowy to międzynarodowy związek wyznaniowy o charakterze ewangelicznym, który działa w Polsce od końca XIX wieku. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 roku w Polsce było 117 441 Świadków Jehowy.

Historia

Pierwsi Świadkowie Jehowy pojawili się w Polsce na początku XX wieku. W 1902 roku do Lwowa przybył pionier Charles T. Russell, który wygłosił kilka wykładów. W 1910 roku w Warszawie powstało pierwsze polskie zgromadzenie Świadków Jehowy. W 1925 roku Świadkowie Jehowy zostali oficjalnie zarejestrowani w Polsce.

Podczas II wojny światowej Świadkowie Jehowy w Polsce byli prześladowani przez nazistów. Wielu z nich zostało aresztowanych, a niektórzy zostali zamordowani w obozach koncentracyjnych. Po wojnie Świadkowie Jehowy wznowili swoją działalność w Polsce.

Struktura organizacyjna

Świadkowie Jehowy w Polsce są podzieleni na 1404 zbory, które z kolei są podzielone na 15 okręgów. Każdy okręg jest nadzorowany przez nadzorcę okręgowego, który jest mianowany przez Ciało Kierownicze Świadków Jehowy.

Wierzenia

Świadkowie Jehowy wierzą w jednego Boga, którego nazywają Jehową. Wierzą, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i Mesjaszem, który został obiecany w Biblii. Wierzą, że Królestwo Boże jest jedynym rozwiązaniem problemów ludzkości.

Świadkowie Jehowy odrzucają Trójcę, piekło i nieśmiertelność duszy. Wierzą, że śmierć jest stanem nieświadomości. Wierzą, że tylko 144 000 osób zostanie wskrzeszonych do życia w niebie, a pozostali ludzie będą żyć wiecznie na ziemi.

Działalność

Świadkowie Jehowy są znani ze swojej działalności ewangelizacyjnej. Odwiedzają ludzi w domach, prowadzą publiczne wykłady i rozdają literaturę religijną. Świadkowie Jehowy również pomagają potrzebującym, organizując działania charytatywne i udzielając pomocy humanitarnej.

Kontrowersje

Świadkowie Jehowy są kontrowersyjną grupą religijną. Krytycy zarzucają im, że są sektą, że stosują pranie mózgu i że nie zapewniają swoim członkom odpowiedniej opieki medycznej.

Świadkowie Jehowy odrzucają te zarzuty. Twierdzą, że są legalną religią, że nie stosują prania mózgu i że zapewniają swoim członkom odpowiednią opiekę medyczną.

Konkluzja

Świadkowie Jehowy są ważną grupą religijną w Polsce. Mają długą historię w tym kraju i odgrywają aktywną rolę w społeczeństwie polskim.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: