Święta księga islamu

Święta księga islamu

## Święta księga islamu

### Koran

Koran (arab. ‏القرآن الكريم‎, al-qurʾān al-karīm, dosł. „święte czytanie”), inaczej Al-Kitab („Księga”), jest świętą księgą islamu i zawiera objawienia przekazane Mahometowi przez Allaha za pośrednictwem archanioła Gabriela.

#### Powstanie i struktura Koranu

Koran powstawał przez okres 23 lat, od 610 do 632 roku. Pierwsze objawienie Mahomet otrzymał w Jaskini Hira w Mekce, a ostatnie w Medynie. Treść Koranu została spisana po śmierci Mahometa przez jego towarzyszy, a następnie skodyfikowana przez kalifa Uthmana w 651 roku.

Koran składa się z 114 sur (rozdziałów), które podzielone są na 6236 wersetów (ajatów). Sury nie są ułożone chronologicznie, lecz według długości, od najdłuższej do najkrótszej. Wyjątkiem są dwie pierwsze sury, Al-Fatiha i Al-Baqara, które zostały umieszczone na początku Koranu.

### Treść Koranu

Koran zawiera objawienia Allaha dotyczące wiary, prawa, moralności i historii. Główne tematy poruszane w Koranie to:

* **Jedność Boga (tawhid)**: Koran podkreśla, że Bóg jest Jeden i Jedyny, a nie ma innych bogów poza Nim.

* **Posłannictwo Mahometa**: Koran przedstawia Mahometa jako ostatniego proroka zesłanego przez Boga, który potwierdza i dopełnia przesłanie poprzednich proroków, takich jak Musa (Mojżesz) i Isa (Jezus).

* **Duchowe życie**: Koran nakazuje wiernym modlić się, pościć, dawać jałmużnę i pielgrzymować do Mekki.

* **Społeczne zasady**: Koran zawiera zasady dotyczące małżeństwa, rozwodu, dziedziczenia i innych aspektów życia społecznego.

* **Historie proroków**: Koran opowiada historie proroków takich jak Adam, Abraham, Mojżesz i Jezus, i wyciąga z nich lekcje moralne.

### Wpływ Koranu

Koran jest najważniejszym tekstem w islamie i ma ogromny wpływ na wszystkie aspekty życia muzułmanów. Jest źródłem prawa islamskiego (szariatu), przewodnikiem duchowym i moralnym oraz podstawą tożsamości muzułmańskiej.

Koran został przetłumaczony na wiele języków, co pozwoliło na jego szerokie rozpowszechnienie na całym świecie. Jest to jedna z najbardziej czytanych i wpływowych ksiąg w historii ludzkości.

### Linki do autorytatywnych zasobów:

* [Koran online](https://quran.com/)

* [Islamic Studies Center](https://www.islamicstudies.info/)

* [Encyclopedia Britannica – Koran](https://www.britannica.com/topic/Koran)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: