Tadeusz szemiot

Tadeusz szemiot

Tadeusz Szemiot

Tadeusz Szemiot (ur. 1931 w Warszawie) – polski socjolog, kulturoznawca, religioznawca, historyk idei oraz krytyk literacki.

Życiorys

Urodził się w Warszawie, w rodzinie inteligenckiej. Ukończył studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim w 1955 r. Po studiach pracował jako asystent w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, a następnie w Instytucie Książki i Czytelnictwa. W 1966 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1977 r. tytuł profesora nadzwyczajnego. W latach 1978-1981 był dziekanem Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W 1981 r. Tadeusz Szemiot został internowany przez władze PRL. Po zwolnieniu z internowania w 1982 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował jako profesor wizytujący na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. W 1984 r. powrócił do Polski i został profesorem w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. W latach 1989-1991 był dyrektorem Instytutu Studiów Politycznych PAN. W 1992 r. został profesorem zwyczajnym.

Tadeusz Szemiot jest autorem wielu książek i artykułów naukowych z zakresu socjologii, religioznawstwa, historii idei i krytyki literackiej. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych polskich intelektualistów XX wieku.

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy Tadeusza Szemiota jest bardzo obszerny i obejmuje wiele dziedzin. Jego najważniejsze prace to:

  • Wprowadzenie do socjologii literatury (1965)
  • Kultura i literatura w Polsce socjalistycznej (1973)
  • Wokół sacrum (1979)
  • Antynomie nowoczesności (1987)
  • Granice religii (1998)

Poglądy

Poglądy Tadeusza Szemiota są bardzo złożone i ewoluowały w czasie. W młodości był marksistą, ale później odrzucił tę ideologię. Interesował się różnymi religiami i prądami duchowymi, ale nie uważał się za wierzącego. Był krytyczny wobec współczesnego kapitalizmu i globalizacji, ale nie proponował żadnej alternatywnej ideologii.

Szemiot był przede wszystkim humanistą i obrońcą wartości europejskich. Wierzył w racjonalizm, wolność i tolerancję. Był również krytykiem totalitaryzmu i nacjonalizmu.

Znaczenie

Tadeusz Szemiot jest jednym z najwybitniejszych polskich intelektualistów XX wieku. Jego dorobek naukowy jest bardzo cenny i wpływa na polską myśl humanistyczną do dziś.

Szemiot jest również ważną postacią publiczną. Jest często zapraszany do mediów, gdzie komentuje aktualne wydarzenia. Jego poglądy są zawsze kontrowersyjne, ale są też bardzo cenione przez wielu Polaków.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: