Tychy wybory

Tychy wybory

Wybory w Tychach: Przewodnik dla wyborców

Termin wyborów

Wybory do Rady Miasta Tychy oraz Prezydenta Miasta Tychy odbędą się 11 listopada 2023 roku.

Kandydaci i programy wyborcze

Lista kandydatów na Prezydenta Miasta Tychy oraz Rady Miasta Tychy zostanie opublikowana w późniejszym terminie. Aktualne informacje na temat kandydatów i ich programów wyborczych można znaleźć na stronach internetowych partii politycznych oraz poszczególnych kandydatów.

Rejestracja wyborców

Aby móc głosować w wyborach, należy być zarejestrowanym w spisie wyborców. Rejestracja odbywa się w urzędzie miasta lub gminy, w której wyborca ma miejsce zamieszkania. Można to zrobić osobiście, listownie lub elektronicznie. Termin rejestracji upływa 30 dni przed wyborami.

Głosowanie

Głosowanie w wyborach odbywa się w lokalach wyborczych wyznaczonych przez miejską komisję wyborczą. Wyborcy otrzymują karty do głosowania, na których znajdują się nazwiska kandydatów. Głosuje się na jednego kandydata na Prezydenta Miasta Tychy oraz na jednego lub kilku kandydatów do Rady Miasta Tychy.

Wyniki wyborów

Wyniki wyborów będą ogłaszane przez miejską komisję wyborczą po zakończeniu głosowania. Oficjalne wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych miasta Tychy oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

Ważne informacje

* W wyborach mogą wziąć udział wszyscy obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat i mają prawo wybierania.

* Wyborcy głosują osobiście, okazując ważny dokument tożsamości.

* Głosowanie jest tajne i powszechne.

* Kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów, zostaną wybrani na stanowiska Prezydenta Miasta Tychy oraz radnych Rady Miasta Tychy.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: