Ulga na internet 2024

Ulga na internet 2024

Ulga na internet 2024 – co to i jak z niej skorzystać?

Czym jest ulga na internet?

Ulga na internet to preferencja podatkowa, która polega na odliczeniu od dochodu lub przychodu wydatków poniesionych na zakup usług dostępu do internetu. Ulga ta została wprowadzona w Polsce w 2002 roku i od tego czasu jest sukcesywnie modyfikowana.

Kto może skorzystać z ulgi na internet?

Z ulgi na internet mogą skorzystać osoby fizyczne, które:

* uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT),

* ponoszą wydatki na zakup usług dostępu do internetu.

Jakie wydatki są objęte ulgą na internet?

Ulga na internet obejmuje wydatki poniesione na zakup usług dostępu do internetu, takich jak:

* abonamenty za dostęp do internetu,

* opłaty za usługi dostępu do sieci bezprzewodowych (Wi-Fi),

* opłaty za usługi dostępu do sieci komórkowych (3G, 4G, 5G).

Jak skorzystać z ulgi na internet?

Aby skorzystać z ulgi na internet, należy spełnić następujące warunki:

* złożyć zeznanie podatkowe PIT za rok, w którym poniesiono wydatki na zakup usług dostępu do internetu,

* dołączyć do zeznania podatkowego dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków (np. faktury, rachunki),

* odliczyć wydatki od dochodu lub przychodu, wpisując je w odpowiedniej rubryce w zeznaniu podatkowym.

Ile wynosi ulga na internet?

Wysokość ulgi na internet zależy od wysokości poniesionych wydatków na zakup usług dostępu do internetu. Maksymalna kwota ulgi wynosi:

* 760 zł dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych,

* 380 zł dla osób rozliczających się podatkiem liniowym,

* 2280 zł dla osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jaki jest limit wydatków na ulgę na internet?

Limit wydatków na ulgę na internet wynosi 900 zł dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych oraz 500 zł dla osób rozliczających się podatkiem liniowym. Oznacza to, że odliczeniu podlegają wydatki poniesione na zakup usług dostępu do internetu do kwoty limitu.

Ulga na internet 2024 – zmiany

W 2024 roku planowane są zmiany w uldze na internet. Zmiany te mają polegać na:

* podwyższeniu limitu wydatków na ulgę na internet do 1200 zł,

* rozszerzeniu kręgu osób uprawnionych do skorzystania z ulgi o osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Planowane zmiany mają na celu zwiększenie dostępności ulgi na internet oraz ułatwienie korzystania z niej.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: