Wierzę w jednego boga

Wierzę w jednego boga

## Wierzę w jednego Boga

### Credo nicejskie

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

**I** Wierzę w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bożego, który z Ojca się narodził przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, prawdziwy Bóg z prawdziwego Boga. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, przez którego wszystko się stało.

**II** Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.

**III** Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem; cierpiał i został pogrzebany.

**IV** I zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem.

**V** I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.

**VI** I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych; a Jego królestwu nie będzie końca.

### Wierzę w Ducha Świętego

**VII** Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez proroków.

### Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół

**VIII** Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.

**IX** Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.

**X** Oczekuję zmartwychwstania umarłych.

**XI** I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

### Znaczenie wyznania wiary

Wyznanie wiary jest krótkim podsumowaniem zasadniczych wierzeń chrześcijańskich. Jest ono używane w liturgii Kościoła i jest wymagane od kandydatów do chrztu. Credo nicejskie zostało sformułowane na Soborze Nicejskim w 325 r. i jest najstarszym i najczęściej używanym wyznaniem wiary w chrześcijaństwie.

### Główne wierzenia Credo nicejskiego

Główne wierzenia zawarte w Credo nicejskim to:

* Istnienie jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi

* Wcielenie Jezusa Chrystusa, Jednorodzonego Syna Bożego

* Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

* Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa

* Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa

* Istnienie Ducha Świętego

* Jedyność, świętość, powszechność i apostolskość Kościoła

* Chrzest na odpuszczenie grzechów

* Zmartwychwstanie umarłych

* Życie wieczne w przyszłym świecie

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: