Władysław herman

Władysław herman

## Władysław Herman

Władysław I Herman (ur. ok. 1043, zm. 4 czerwca 1102 w Płocku) – książę polski z dynastii Piastów, syn Kazimierza I Odnowiciela i Marii Dobroniegi, książę pomorski w latach 1060–1075, książę krakowski w latach 1079–1081, książę kujawski w latach 1075/1077–1079, książę całej Polski w latach 1081–1102.

### Dzieciństwo i młodość

Władysław Herman urodził się około 1043 roku jako syn Kazimierza I Odnowiciela i Marii Dobroniegi. W dzieciństwie razem z matką przebywał na wygnaniu na Węgrzech, gdzie zmarł jego ojciec. Po śmierci ojca Władysław powrócił do Polski razem z matką i objął rządy w księstwie pomorskim.

### Panowanie na Pomorzu

W latach 1060–1075 Władysław Herman sprawował rządy w księstwie pomorskim. W tym czasie prowadził wojny z pogańskimi plemionami, m.in. z Lutykami. W 1075 roku został wypędzony z Pomorza przez Bolesława Śmiałego, który przejął władzę nad tym księstwem.

### Książę krakowski i kujawski

Po wygnaniu z Pomorza Władysław Herman schronił się u Bolesława Szczodrego, księcia mazowieckiego. W 1079 roku po śmierci Bolesława Śmiałego objął rządy w księstwie krakowskim. W 1075/1077 roku otrzymał także księstwo kujawskie.

### Książę całej Polski

W 1081 roku po śmierci Bolesława Szczodrego Władysław Herman został księciem całej Polski. Jego panowanie przypadło na okres walk wewnętrznych i wojen z sąsiadami. W 1086 roku Władysław Herman zawarł pokój z cesarzem niemieckim Henrykiem IV.

### Polityka wewnętrzna

Władysław Herman prowadził politykę centralizacyjną, starając się ograniczyć władzę książąt dzielnicowych. W tym celu powołał urzędy centralne, m.in. kanclerza i podkomorzego.

### Polityka zagraniczna

Władysław Herman prowadził politykę pokojową, starając się unikać wojen z sąsiadami. W 1086 roku zawarł pokój z cesarzem niemieckim Henrykiem IV. W 1097 roku odzyskał Śląsk, który został utracony przez Bolesława Śmiałego.

### Rodzina

Władysław Herman był dwukrotnie żonaty. Pierwszy raz ożenił się z Judytą Marią, córką króla Czech Wratysława II. Z tego małżeństwa miał dwóch synów: Bolesława III Krzywoustego i Zbigniewa. Drugą żoną Władysława Hermana była Judyta Maria, córka króla węgierskiego Władysława I Świętego. Z tego małżeństwa nie miał dzieci.

### Śmierć i pochówek

Władysław Herman zmarł 4 czerwca 1102 roku w Płocku. Został pochowany w katedrze płockiej.

### Ocena panowania

Panowanie Władysława Hermana było okresem stabilizacji i pokoju. Władysław Herman był dobrym władcą, który dbał o rozwój gospodarczy i kulturalny kraju. Był także dobrym dyplomatą, który potrafił zapewnić Polsce pokój z sąsiadami.

Panowanie Władysława Hermana
Lata Tytuł
1060–1075 Książę pomorski
1075/1077–1079 Książę kujawski
1079–1081 Książę krakowski
1081–1102 Książę całej Polski
Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: