Wladyslaw kosiniak kamysz

Wladyslaw kosiniak kamysz

Władysław Kosiniak-Kamysz

Władysław Kosiniak-Kamysz jest polskim politykiem, prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) od 2015 roku. Od 2015 do 2018 roku pełnił funkcję wicepremiera oraz ministra pracy i polityki społecznej w rządzie Beaty Szydło.

Wczesne życie i edukacja

Kosiniak-Kamysz urodził się 10 sierpnia 1981 r. w Krakowie. Ukończył studia magisterskie z politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie uzyskał tytuł doktora nauk społecznych na tej samej uczelni.

Kariera polityczna

  • W latach 2006-2015 był radnym powiatu krakowskiego.
  • W 2011 roku został wybrany posłem na Sejm RP z ramienia PSL.
  • W 2015 roku został prezesem PSL i objął funkcję wicepremiera oraz ministra pracy i polityki społecznej.
  • W 2018 roku został wybrany marszałkiem Sejmu.
  • W 2019 roku startował w wyborach prezydenckich, zajmując trzecie miejsce.

Poglądy polityczne

Kosiniak-Kamysz jest politykiem centrowym. Jego program polityczny opiera się na wartościach chrześcijańskich, socjalnych i ekologicznych. Jest zwolennikiem silnego państwa opiekuńczego oraz zrównoważonego rozwoju.

Życie prywatne

Kosiniak-Kamysz jest żonaty i ma trójkę dzieci. Interesuje się historią, literaturą i muzyką.

Ważne osiągnięcia

  1. Wprowadzenie programu „500+”
  2. Zwiększenie zasiłków dla rodzin
  3. Poprawa warunków pracy i płacy
  4. Zmniejszenie bezrobocia
  5. Modernizacja systemu opieki zdrowotnej

Kontrowersje

Kosiniak-Kamysz był krytykowany za poparcie dla kontrowersyjnych projektów ustaw, takich jak ustawa o ochronie zwierząt i ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

Źródła

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: