Wybory samorządowe 2024 łódź

Wybory samorządowe 2024 łódź

## Wybory samorządowe 2024 w Łodzi

Wybory samorządowe w 2024 roku będą ważnym wydarzeniem w Łodzi. Mieszkańcy miasta będą wybierać prezydenta, radnych miejskich i dzielnicowych oraz członków zarządów dzielnic.

### Kiedy odbędą się wybory?

Wybory samorządowe w 2024 roku odbędą się w **niedzielę, 17 listopada 2024 roku**. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do godziny 21:00.

### Kto może głosować?

W wyborach samorządowych w 2024 roku mogą głosować wszyscy mieszkańcy Łodzi, którzy:

* Są obywatelami polskimi lub obywatelami Unii Europejskiej mieszkającymi w Łodzi od co najmniej 6 miesięcy

* Ukończyli 18 lat

* Są zameldowani w Łodzi na stałe lub czasowo

### Jak głosować?

Aby zagłosować w wyborach samorządowych w 2024 roku, należy udać się do lokalu wyborczego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Do głosowania należy zabrać ze sobą ważny dowód osobisty.

W lokalu wyborczym otrzyma się kartę do głosowania, na której znajdą się nazwiska kandydatów do poszczególnych organów samorządu. Należy postawić krzyżyk w kratce obok nazwiska wybranego kandydata.

### Kandydujący w wyborach

W wyborach samorządowych w 2024 roku w Łodzi będą mogli kandydować mieszkańcy miasta, którzy spełniają określone wymagania, m.in.:

* Są obywatelami polskimi

* Ukończyli 21 lat

* Są zameldowani w Łodzi od co najmniej 6 miesięcy

* Nie są skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne

### Ważne daty

W związku z wyborami samorządowymi w 2024 roku w Łodzi obowiązywać będą następujące ważne daty:

* **28 września 2024 roku** – zgłoszenie kandydatów

* **10 października 2024 roku** – zatwierdzenie list kandydatów

* **17 listopada 2024 roku** – dzień wyborów

* **21 listopada 2024 roku** – ogłoszenie wyników wyborów

### Wyniki wyborów

Wyniki wyborów samorządowych w 2024 roku w Łodzi będą dostępne na stronie internetowej [Państwowej Komisji Wyborczej](https://pkw.gov.pl/).

### Zachęta do głosowania

Udział w wyborach samorządowych jest bardzo ważny, ponieważ mieszkańcy Łodzi sami decydują o tym, kto będzie sprawował władzę w mieście. Zachęcamy wszystkich uprawnionych do głosowania do wzięcia udziału w wyborach samorządowych w 2024 roku.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: