Zasiłek pogrzebowy 2023

Zasiłek pogrzebowy 2023

Zasiłek pogrzebowy 2023: Wszystko, co musisz wiedzieć

Śmierć osoby bliskiej to zawsze trudne doświadczenie. W obliczu żałoby i smutku rodziny często muszą poradzić sobie z dodatkowymi obciążeniami finansowymi związanymi z przygotowaniem pogrzebu. W Polsce istnieje zasiłek pogrzebowy, który może pomóc pokryć niektóre z tych kosztów.

Kto ma prawo do zasiłku pogrzebowego?

Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje osobom, które poniosły koszty pogrzebu:

* członka rodziny (małżonka, dziecka, rodzica, rodzeństwa)

* osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym

* osoby, która była na utrzymaniu zmarłego

Wysokość zasiłku pogrzebowego 2023

Wysokość zasiłku pogrzebowego w 2023 roku wynosi 4000 zł.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Aby uzyskać zasiłek pogrzebowy, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub przez internet na stronie internetowej ZUS [link do strony ZUS].

Do wniosku należy dołączyć:

* akt zgonu zmarłego

* dokument potwierdzający poniesienie kosztów pogrzebu (np. faktura z zakładu pogrzebowego)

* dokument potwierdzający pokrewieństwo lub pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym ze zmarłym

Termin złożenia wniosku o zasiłek pogrzebowy

Wniosek o zasiłek pogrzebowy można złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby zmarłej.

Jakie koszty są pokrywane przez zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy może pokryć koszty związane z:

* pochówkiem (np. zakup trumny, nagrobka, kremacja)

* ceremonią pogrzebową (np. opłata za księdza, organistę, kwiaty)

* transportem zwłok

Dodatkowe informacje

* Zasiłek pogrzebowy nie podlega opodatkowaniu.

* W przypadku śmierci osoby, która nie miała ubezpieczenia społecznego, zasiłek pogrzebowy przysługuje z pomocy społecznej.

* Jeśli koszty pogrzebu przekroczyły kwotę zasiłku pogrzebowego, różnicę można odliczyć od podatku dochodowego.

Rodziny, które poniosły koszty pogrzebu, powinny pamiętać o możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy. Jest to świadczenie, które może pomóc złagodzić finansowe obciążenia związane z tym trudnym czasem.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: