Żołnierze wyklęci

Żołnierze wyklęci

Żołnierze wyklęci

Żołnierze wyklęci to nazwa nadana polskim partyzantom antykomunistycznym działającym po II wojnie światowej. Walczyli oni z sowiecką okupacją i narzuconym przez nią reżimem komunistycznym. Żołnierze wyklęci byli represjonowani przez władze komunistyczne, a ich pamięć była przez lata przemilczana.

Geneza żołnierzy wyklętych

Źródeł żołnierzy wyklętych należy szukać w okresie II wojny światowej. Wielu z nich należało do Armii Krajowej, największej polskiej organizacji podziemnej. Po zakończeniu wojny, część żołnierzy AK nie pogodziła się z sowiecką okupacją i rozpoczęła walkę z nowym reżimem.

Działalność żołnierzy wyklętych

Żołnierze wyklęci prowadzili działalność partyzancką na terenie całej Polski. Atakowali posterunki milicji, urzędy i więzienia. Rozprowadzali również ulotki i gazetki, w których krytykowali władze komunistyczne i wzywali do oporu.

Represje wobec żołnierzy wyklętych

Władze komunistyczne brutalnie represjonowały żołnierzy wyklętych. Aresztowano tysiące osób, a wielu z nich zostało skazanych na karę śmierci. Do walki z partyzantami władze używały także specjalnych oddziałów bezpieczeństwa, takich jak Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Pamięć o żołnierzach wyklętych

Pamięć o żołnierzach wyklętych była przez lata przemilczana. Dopiero po 1989 roku rozpoczęto proces rehabilitacji tych bohaterów. W 2011 roku Sejm RP uchwalił ustawę ustanawiającą 1 marca Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Znani żołnierze wyklęci

* Witold Pilecki

* Łukasz Ciepliński

* Jan Nowak-Jeziorański

* Zygmunt Szendzielarz

* Tadeusz Zawadzki

Dziedzictwo żołnierzy wyklętych

Żołnierze wyklęci są dziś uznawani za bohaterów, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski. Ich walka jest inspiracją dla kolejnych pokoleń Polaków.

Organizacje żołnierzy wyklętych

Istnieje wiele organizacji skupiających osoby związane z żołnierzami wyklętymi. Należą do nich m.in.:

* Stowarzyszenie Żołnierzy Wyklętych

* Fundacja im. Witolda Pileckiego

* Instytut Pamięci Narodowej

Źródła

* [Strona internetowa Instytutu Pamięci Narodowej](https://ipn.gov.pl/pl/edukacja/zolnierze-wykleci)

* [Strona internetowa Stowarzyszenia Żołnierzy Wyklętych](https://www.zolnierzewykleci.pl/)

* [Strona internetowa Fundacji im. Witolda Pileckiego](https://www.pilecki.org/)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: